Nabízená péče

  • základní vyšetření zraku a předpis brýlí
  • odborné vyšetření všech částí oka s pomocí nejmodernějšího přístrojového vybavení, včetně OCT
  • odborné vyšetření dětí bez omezení věku
  • oční vyšetření k posouzení způsobilosti k řízení motorového vozidla pro amatéry i profesionály
  • preventivní vyšetření diabetiků
  • sledování a péči pacientů s glaukomem, makulárními chorobami a dalšími chronickými nemocemi
  • spolupráci s prestižními klinickými pracovišti s možností operativní péče a nejmodernějšími
    diagnostickými a terapeutickými možnostmi
  • aplikaci a prodej kontaktních čoček a příslušenství