Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Cena v Kč

Vyšetření zraku pro zjištění způsobilosti k řízení MV pro amatéry i profesionály, pro zbrojní či pilotní průkaz bez vyšetření zorného pole

250.-

vyšetření zraku pro zjištění způsobilosti k řízení MV pro amatéry i profesionály, pro zbrojní či pilotní průkaz s vyšetřením zorného pole

500.-

Vyplnění žádosti hlášení pojistné události (úrazu apod.)

200.-

Fotokopie zdravotní dokumentace na vyžádání

200.-

Vyšetření OCT na žádost pacienta
(vyšetření zrakového nervu, makuly, OCT angio, OCT předního segmentu)

800.-  (obě oči)

Foto sítnice obou očí

500.-