Vybavení ordinace

Standardní vybavení:

 • Autorefraktometr
 • Bezkontaktní tonometr s pachymetrem
 • Štěrbinová lampa
 • Digitální fokometr
 • Barvocitové tabulky
 • Automatický perimetr

Nadstandartní vybavení:

 • OCT Maestro 2 s jeho možnostmi
 • Foto fundu
 • OCT sítnice – makuly i zrakového nervu
 • Angiografie sítnice
 • Vyšetření předního segmentu – rohovky a komorového úhlu

Ordinace je klimatizována.